16.02.2011

"Elastyczność i bezpieczeństwo, czyli flexicurity, jako recepta na wyzwania współczesnego rynku."

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem umieszczonym na łamach serwisu: Podlaskiej Strefy Biznesu.

 

13.01.2011

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, zaprasza na Konferencję „FLEXICURITY - ROZWIĄZANIA DLA REGIONU” podsumowującą projekt Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy.

 

Konferencja odbędzie się 14.02.2011r. / poniedziałek / w budynku Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania, Białystok, ul. Warszawska 63, sala 201. Rozpoczęcie Konferencji o godz. 10.00.

Uczestnikom zapewnione zostaną materiały konferencyjne oraz skromny poczęstunek. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Program konferencji znajdziecie Państwo pod tym adresem.

 

Rejestracja do dnia 10 lutego 2011r.: tel.: 85 74-35-403 fax 85 7436 -141, e-mail: izba@rzemioslo.bialystok.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres:

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

 

ul. Warszawska 6,

15-950 Białystok

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Goście będą dopisywani na listę według kolejności zgłoszeń.

 

Seminarium eksperckie

 

Kolejnym krokiem w realizacji projektu jest organizacja seminarium eksperckiego, którego uczestnicy, między innymi, na podstawie wyników przeprowadzonych badań określą pożądane kierunki działań interesariuszy podlaskiego rynku pracy. Seminarium odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2010r w Barszczewie, w Hotelu ZEJER.

 

Do uczestnictwa w seminarium zostali zaproszeniu przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

 

Program seminarium do pobrania

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

Seminaria  powiatowe „Flexicurity w wymiarze regionalnym”

 

Zakończył się cykl czterech seminariów powiatowych zorganizowanych w ramach projektu.

 

Spotkania odbyły się:

  • 23 września  br w Suwałkach,
  • 29 września br w Białymstoku,
  • 12 października br w Siemiatyczach,
  • 19 października br w Łomży.

 

 

Uczestniczyli w nich miejscowi pracodawcy, przedstawiciele związków zawodowych, powiatowych urzędów pracy, pracownicy Starostw, organizacji rzemieślniczych oraz przedstawiciele środowisk naukowych a także inne osoby zainteresowane ideą  flexicurity.

 

Z pojęciem i istotą flexicurity oraz podstawowymi jej komponentami zapoznawała zebranych Pani mgr Jolanta Gawryluk –Koczorowska.

 

Dr Adam Tomanek w wystąpieniu „Flexicurity w wymiarze regionalnym” przedstawił natomiast wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców i pracowników z terenu woj. podlaskiego. Badania dotyczyły m.in. stanu wiedzy i wykorzystywania różnych form zatrudnienia, organizacji czasu pracy, narzędzi aktywnej polityki rynku pracy, aktywności edukacyjnej oraz wpływu rozwiązań różnych form zabezpieczenia społecznego na aktywność osób na podlaskim rynku pracy.

 

Z dużym zainteresowaniem słuchaczy przyjęte zostały również wystąpienia Panów Jana Szmidta z firmy Drewlux s.c. UPH w Szypliszkach oraz Marka Klimowicza z Firmy PROMOTECH w Białymstoku, którzy na przykładzie reprezentowanych firm pokazali jak czasami trudne jest łączenie interesów pracodawcy i pracowników w codziennej praktyce. Przypadki obu firm zostały opisane w publikacji „Narzędzia polityki flexicurity – poradnik dobrych praktyk” którą otrzymali wszyscy uczestnicy seminariów.

5.10.2010

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku zaprasza na ostatnie seminarium powiatowe w ramach projektu Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy pt Flexicurity w wymiarze regionalnym.

 

Seminarium odbędzie się 19.10.2010r. w Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży, ul. Giełczyńska 4.

Uczestnikom zapewnione zostaną materiały seminaryjne oraz skromny poczęstunek. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

 

Program seminarium znajdziecie Państwo pod tym adresem.

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 12.10.2010r. na adres:

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

 

ul. Warszawska 6,

15-950 Białystok

tel. 085 74-35-403

fax. 085 74-36-141

 

e-mail: kotlowska@rzemioslo.bialystok.pl

1.10.2010

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku zaprasza na trzecie seminarium Flexicurity w wymiarze regionalnym.

 

Seminarium odbędzie się 12.10.2010r. w Domu Weselnym ECHO w Siemiatyczach ul. Krótka 5.

Uczestnikom zapewnione zostaną materiały seminaryjne oraz skromny poczęstunek. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

 

Program seminarium znajdziecie Państwo pod tym adresem.

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 6.10.2010r. na adres:

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

 

ul. Warszawska 6,

15-950 Białystok

tel. 085 74-35-403

fax. 085 74-36-141

 

e-mail: kotlowska@rzemioslo.bialystok.pl

21.09.2010

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku zaprasza na kolejne seminarium Flexicurity w wymiarze regionalnym.

 

Seminarium odbędzie się 28.09.2010r. na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Warszawska 63, sala 201

Uczestnikom zapewnione zostaną materiały seminaryjne oraz skromny poczęstunek. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

 

Program seminarium znajdziecie Państwo pod tym adresem.

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 24.09.2010r. na adres:

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

 

ul. Warszawska 6,

15-950 Białystok

tel. 085 74-35-403

fax. 085 74-36-141

 

e-mail: kotlowska@rzemioslo.bialystok.pl

30.08.2010

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, jako lider projektu pt. Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy, zaprasza na seminarium, Flexicurity w wymiarze regionalnym,  którego celem jest popularyzacja koncepcji flexicurity oraz doświadczeń  z zakresu jej wdrażania w wymiarze regionalnym.

 

Seminarium odbędzie się 23.09.2010r. w budynku  Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach, ul. Emilii Plater 1.

 

Uczestnikom zapewnione zostaną materiały seminaryjne oraz skromny poczęstunek. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Program seminarium znajdziecie Państwo pod tym adresem.

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 15.09.2010r. na adres:

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

 

ul. Warszawska 6,

15-950 Białystok

tel. 085 74-35-403

fax. 085 74-36-141

 

e-mail: kotlowska@rzemioslo.bialystok.pl

30.06.2010

W dniach 25 i 26 czerwca 2010 w Ośrodku „Trzy sosny” w Kleosinie koło Białegostoku, w ramach projektu „Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy”, odbyły się warsztaty liderów idei „flexicurity”, na temat „Uwarunkowania regionalne wspólnych zasad wdrażania modelu flexicurity”. W warsztatach wzięło udział 45 osób – reprezentantów stron dialogu społecznego. Podczas warsztatów, uczestników zapoznano z komponentami modelu „flexuciurity” w ramach czterech modułów: elastyczne i przewidywalne warunki umów, skuteczna aktywna polityka rynku pracy, kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie oraz nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego. Warsztaty miały również na celu wypracowanie w ramach dyskusji rekomendacji w odniesieniu do kierunków i działań poszczególnych grup interesariuszy rynku pracy, służących poprawie efektywności funkcjonowania regionalnego rynku pracy, przy równoczesnym zwiększaniu jego elastyczności i bezpieczeństwa. Wypracowane rozwiązania zostaną opublikowane w raporcie z badań, który oprócz wyników z badań ilościowych i jakościowych będzie zawierał analizy na temat możliwości adaptacji koncepcji „flexicurity” do potrzeb podlaskiego rynku pracy z uwzględnieniem jego specyfiki.

15.04.2010

W dniach 25 i 26 czerwca 2010 w Ośrodku „Trzy sosny” w Kleosinie k/Białegostoku odbędą się warsztaty liderów idei flexicurity. Projekt zakłada udział 45 osób – reprezentantów stron dialogu społecznego. Osoby te w pierwszym dniu warsztatów poprzez gruntowne zapoznanie się z czteroma komponentami modelu flexicurity i możliwościami ich efektywnego łączenia zostaną przygotowane do praktycznego upowszechniania w swoim środowisku założeń koncepcji flexicurity. W drugim dniu warsztatów uczestnicy w trzech 15-osobowych zespołach, przy wykorzystaniu wcześniejszych badań i wywiadów pogłębionych podlaskich przedsiębiorstw, określą możliwości adaptacji koncepcji flexicurity do potrzeb podlaskiego rynku pracy z uwzględnieniem specyfiki regionalnego i lokalnych rynków pracy.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny


Formularz zgłoszeniowy na warsztaty

Ankieta dla pracodawców

12.04.2010

Dnia 26 marca w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się konferencja "Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy" inaugurująca projekt "Flexicurity - szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy" prowadzony przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Forum Związków Zawodowych. Upowszechnianie idei flexicurity stanowi jedno z podstawowych założeń projektu.

 

Konferencja miała na celu zapoczątkowanie wśród interesariuszy rynku pracy debaty na temat możliwości jednoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy. Spotkanie uświetniły wystąpienia zagranicznych prelegentów prezentujących doświadczenia holenderskie i niemieckie w zakresie implementacji modelu flexicurity. Ponadto prezentowano zagadnienia dotyczące m.in. roli dialogu społecznego w rozwoju rynku pracy oraz możliwości wdrażania polityki flexicurity w świetle współczesnych uwarunkowań.

 

 

Więcej na temat konferencji na stronach internetowych Radia Białystok oraz Telewizji Polskiej:

 

 

Polskie Radio Białystok: Audycja Lecha Pilarskiego z serii: "Forum Podlasia" z dnia 25.03.2010r. „Zrównoważony rozwój rynku pracy”

 

Telewizja Polska S.A. Obiektyw: Wiadomości z Białegostoku i regionu z dnia 26.03.2010r.

 

 

01.03.2010

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, jako lider projektu pt. Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy, zaprasza na konferencję, której celem jest popularyzacja koncepcji flexicurity oraz doświadczeń zagranicznych z zakresu jej wdrażania.

 

Idea flexicurity  cieszy się coraz większym zainteresowaniem na europejskim rynku pracy. Stanowi kompleksowe podejście pozwalające połączyć elastyczność oraz bezpieczeństwo zatrudnienia. Model flexicurity nie tylko umożliwia ograniczanie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego, ale także przynosi liczne korzyści pracodawcom i pracownikom. Pozwala optymalizować stan i strukturę zatrudnienia, obniża koszty pracy, a także zwiększa możliwości adaptacji przedsiębiorstw do zmian rynkowych. Ponadto flexicurity przyczynia się do wzrostu aktywizacji zatrudnienia osób, które ze względu na sytuację rodzinną, osobistą lub stan zdrowia nie mogą podjąć pracy w pełnym wymiarze czasu.


Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Forum Związków Zawodowych, zakłada upowszechnianie koncepcji flexicurity wśród przedstawicieli pracodawców i pracowników przedsiębiorstw, poprzez zapoczątkowanie publicznej dyskusji nad modelem flexicurity, adekwatnym do potrzeb regiaonalnego rynku pracy. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania mające na celu zdiagnozowanie aktualnego stanu realizacji idei flexicurity w woj. podlaskim oraz określenie pożądanych kierunków działań interesariuszy rynku pracy. Wyniki badań zostaną zaprezentowane w szeroko dystrybuowanym raporcie. Dodatkowo w celu upowszechnienia idei, przewiduje się publikację poradnika dobrych praktyk i wspólnych zasad wdrażania modelu flexicurity. Projekt zakłada również przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu wdrażania poszczególnych komponentów modelu oraz organizację licznych seminariów i konferencji  na temat flexicurity.


Zapraszamy do udziału w konferencji pt. Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, która odbędzie się 26.03.2010r. w budynku Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Warszawska 63, sala 201). Uczestnikom zapewnione zostaną materiały konferencyjne oraz lunch.  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Program konferencji jest do pobrania
tutaj.

 

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo tutaj.

 

 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki