- Zasada równości szans koniet i mężczyzn w projektach POKL

 

- Poradnik dobrych praktyk

 

- Flexcurity w wymiarze regionalnym

 

- Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku

 

- Istota i pojęcie Flexicurity - dr Adam Tomanek

 

- Flexicurity w wymiarze regionalnym - Agnieszka Sosonowicz

 

- Aktywna polityka rynku pracy

 

- ZNACZENIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

 

- PREZENTACJA - mgr Tomasz Kacprzak

 

- FLEXICURITY w świetle uwarunkowań współczesnego rynku pracy

 

- PREZENTACJA dr Adam Tomanek

 

- FLEXICURITY W PRAKTYCE – UJĘCIE MIKROEKONOMICZNE

 

- PREZENTACJA - dr Iwona Kukulak-Dolata, dr Łukasz Arendt 

 

- FLEXICURITY – DOŚWIADCZENIA NIEMIECKIE

 

- Koncepcja badań FLEXICURITY - dr hab. Bogusław Plawgo

 

- BEZPIECZEŃSTWO I ELASTYCZNOŚĆ NA RYNKU PRACY

 

- PREZENTACJA - Prof. dr hab. Jan Klimek

 

- Zalecane dokumenty i opracowania na temat idei „Flexicurity”

 

 

 

 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki