Biuro Projektu:
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości
w Białymstoku

ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok
tel. 085 74-35-403 fax. 085 74-36-141
Partnerzy:

Uniwersytet w Białymstoku
15-097 Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14

Forum Związków Zawodowych
85-069 Bydgoszcz  Pl. Teatralny 4
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki